Świadectwa energetyczne budynków

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) od 1 stycznia 2009 r. świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Audyty energetyczne

W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynku zamierza przeprowadzić jego termomodernizację bardzo wskazane jest wykonanie wcześniej audytu energetycznego. Jest on niezbędny przy ubieganiu się w banku o kredyt na ten cel wraz z premią termomodernizacyjnę, dzięki której koszty przedsięwzięcia można znacząco obniżyć. Warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną reguluje ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r.

Domy energooszczędne

Dom pasywny jest budynkiem wybitnie energooszczędnym. Charakteryzuje się on takimi parametrami energetycznymi przegród zewnętrznych (warstw izolacyjnych), które powodują że w zasadzie specjalne ogrzewanie dla utrzymania w nim właściwej temperatury nie jest potrzebne. Energia cieplna do tego celu pochodzi przede wszystkim z zysków wewnętrznych i solarnych, gruntowego wymiennika ciepła oraz z odzysku energii w wymuszonym obiegu powietrza wentylacyjnego.  Bardzo ważne znaczenie ma też szczelność budynku, jakość okien (niskoemisyjne) oraz jego usytuowanie względem stron świata. Koszty budowy budynku pasywnego są w Polsce jeszcze stosunkowo wysokie.

Kompromisowym rozwiązaniem nie powodującym zbyt dużego wzrostu nakładów inwestycyjnych przy budowie jest dom energooszczędny. Wyposażony jest on wprawdzie w instalację ogrzewania ale dzięki swojej bardzo dobrej chrakterystyce energetycznej wymaga do ogrzewania kilkakrotnie mniej energii niż dom tradycyjny.     


katalog stron internetowych
katalog firm i stron z małopolski

Last Updated ( Thursday, 26 May 2011 06:11 )